در این لحظه انگلیسی - فرانسه واژه نامه تعدادی از 20,846 کلمات در انگلیسی و نیز 317,100 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 6,252,635 جستجو کلمات / عبارات، میان 33,139 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - فرانسه فرهنگ لغت، انگلیسی، فرانسه, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-فرانسه خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به dictionnaire-anglais-francais.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
2.4745 / 0.1425 (21)
بازگشت به ابتدای صفحه