20,846 բառեր. 317,100 Թարգմանություններ է.
6,252,635 բառերը / արտահայտությունները, 33,139 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ֆրանսերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dictionnaire-anglais-francais.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0143 / 0.0079 (21)
Վերադառնալ սկիզբ